Általános Szállítási Feltételek

Home ÁSZF

Általános eladási, szállítási és fizetési feltételek

 Az általános eladási szállítási és fizetési feltételek a KAEV Trading Kft. és INDUSCO-HUNGARY Kft. által végzett teljesítésre / gyártott termék, kiadott áru, nyújtott szolgáltatás/, eladásra és szállításra vonatkoznak. Ezektől eltérő értelmű megállapodás, szerződés vagy vállalás létrejöttéhez minden esetben a mi egyező írásbeli visszaigazolásunk szükséges.

Amennyiben a Megrendelő vagy a Vevő az általánostól eltérő feltételeket kér, úgy azokat eseti szerződésben írásban kell rögzíteni, melyet a felek cégszerű aláírásukkal hitelesítenek.

1.     Ajánlatok és árak

A tevékenységi körünkben szereplő termékek és szolgáltatások szabadárasak. Az ajánlatainkban feltüntetett feltételeket és árakat /külön erre vonatkozó eltérő időpont feltüntetése híján/ 3O napig tartjuk magunkra nézve kötelezőnek. Forintban megadott áraknál 5%-ot meghaladó forintleértékelés esetén ajánlataink árakra vonatkozó része automatikusan érvényét veszti.

 1. 2.    Teljesítési határidő

Az ajánlatokban szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Konkrét teljesítési határidőt rendelés visszaigazolásakor vagy szerződéskötéskor vállalunk. Eladás esetén 8 napnál, gyártás vagy szolgáltatás esetén 3O napnál rövidebb határidő eltolódásból eredő kárigény velünk szemben nem érvényesíthető. A Megrendelő hibájául felróható késedelem a vállalt határidő módosulását eredményezi. Fenntartjuk a jogot az elő-, illetve rész-szállítások teljesítéséhez és számlázásához.

 1. 3.    Rendelésfelvétel

Rendelések elfogadása és visszaigazolása történhet szóban vagy írásban. A szóban kötött megállapodásokra minden esetben a KAEV Trading Kft és az INDUSCO-HUNGARY Kft. általános eladási, szállítási és fizetési feltételei vonatkoznak

 1. 4.    Árak

Az alapáraink mindenkor gyöngyösi telephelyünkön történő kiszolgáltatásra vonatkoznak. Ettől eltérő ármegállapítást írásbeli szerződésben kell kikötni, különös tekintettel az egyedi felár, vagy nagysorozati árengedmény alkalmazására.

 1. 5.    Szállítás, feladás

A szállítás vagy feladás mindenkor a Vevő kérésére és felelősségére történik. Fenntartjuk a jogot, hogy a szállítmányt a Megrendelő költségére biztosítsuk. Amennyiben a Vevő nem ír elő szállítmányozót, úgy mi az általunk legkedvezőbbnek ítélt szállítási módot választjuk. Az áru átvételekor észlelt bármilyen károsodást, vagy hiányt a szállítmányozóval írásban igazoltatni kell és azt a kárjegyzőkönyvhöz mellékelve részünkre haladéktalanul meg kell küldeni.

 1. 6.    Csomagolás

A szállításhoz, feladáshoz történő csomagolás költsége a Vevőt terheli. A csomagolási költségeket a Megrendelő részére önköltségi áron leszámlázzuk. Külön megállapodás híján fenntartjuk a jogot az általunk legmegfelelőbbnek ítélt csomagolási mód megválasztására.

 1. 7.    Rendelésfelmondás, szerződéstől való elállás

Részünkre felróható durva gondatlanság esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, rendelését felmondhatja, velünk szemben kárigénnyel léphet fel a törvény által meghatározott esetekben és mértékben. Egyéb indokkal szerződéstől elállni, vagy visszaigazolt rendelést felmondani a költségeink és kiadásaink kiegyenlítését biztosító anyagi konzekvenciák nélkül nem lehet. Elvégzett vagy folyamatban lévő teljesítés átvételétől csak előzetes írásbeli beleegyezésünkkel, egyéb megállapodás híján a felmerült költségeink megtérítése mellett állhat el a Megrendelő.
A rendelésfelmondásig vagy szerződéstől való elállásig folyósított előlegekre elszámolási és visszatérítési kötelezettséget ismerünk el a vállalás bruttó értékének 30%-át meghaladó összegrészre, melynek kiegyenlítése elsődlegesen a vállaláshoz kapcsolódó kész és félkész produktumnak természetbeni kiszolgáltatása útján történhet.

 1. 8.    Reklamáció

Reklamációt csak akkor tudunk elfogadni, ha azt az átvételt követő 8 napon belül részünkre írásban megküldik. Ebben az esetben a mindenkori vonatkozó törvényes határidőt és rendelkezéseket kell figyelembe venni. Amennyiben a kifogást jogosnak találtuk és a termék nem javítható, akkor kötelezzük magunkat a cserére. Ha a javítást vagy a cserét nem teljesítettük és a reklamációt elismertük, akkor a Vevő értékcsökkentési igénnyel léphet fel.

 1. 9.    Garanciális kötelezettségek

A garanciális idő az INDUSCO-HUNGARY Kft. új gyártású termékekre a vásárlást követő 12 hónap, felújított termékekre 3 ill. 6 hónap. A gyártáshibás gépeket díjmentesen kijavítjuk. Nem rendeltetésszerű használat, törés, illetéktelen vagy szakszerűtlen beavatkozás, elemi kár, átalakítás, helytelen tárolás stb. esetén a garancia megszűnik. Normál kopás, elhasználódás, meg nem engedett hálózati ingadozásból eredő meghibásodás esetére az ingyenes javítás nem vonatkozik.

 1. 10.  Fizetési feltételek

Az általunk kiszolgáltatott áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítési módjáról mindig a részünkről meghatározottak, vagy a vonatkozó érvényes szerződésben megadottak a mérvadóak. Gépeladás, különösen egyedi gépek gyártásánál 50 % előleget kérünk a gyártás indításához, és a hátralévő 50%-t a gyártó telephelyén történő sikeres átadás követően, a kiszállítás előtt kérjük kiegyenlíteni.  Átutalás és beszedési megbízás esetén a számlánk kiegyenlítésének esedékessége a számla keltét követő 8 banki nap. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítunk fel. Ha a Megrendelőnek vagy Vásárlónak gazdasági, fizetési nehézségei vannak (például csőd, felszámolás, stb.), vagy a korábbi szállításainkat pontatlanul fizette ki, akkor azonnali fizetést illetve készpénzfizetést kérhetünk a még nem teljesített rendelésekre is. Ez esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a szállítási szerződéstől elálljunk. A számlánk kiegyenlítésének biztosítása a Megrendelő kötelessége akkor is, ha a Megrendelő nem azonos az átvevővel. Ezért eltérő átvevő esetén az árut csak meghatalmazásra szolgáltatjuk ki a Megrendelő felelősségére, mely meghatalmazás egyben készfizető kezesség vállalását is jelenti

 1. 11.  Tulajdonjog

Ameddig az általunk gyártott termék, kiadott áru, nyújtott szolgáltatás teljes ellenértéke nincs részünkre kifizetve, addig az saját tulajdonunkat képezi. A nevezettek használatbavétele, elidegenítése, feldolgozása vagy továbbértékesítése csak akkor történhet meg, ha annak teljes ellenértékét a Megrendelő már kiegyenlítette. A vonatkozó számlánk kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult arra, hogy a nevezett javakat harmadik személynek átadja, biztosítéknak vagy zálognak felhasználja, illetve továbbadja. Csőd, felszámolás vagy egyéb, a jogaink harmadik személy által történő korlátozása esetére a Vevő kötelezi magát közvetlen és haladéktalan értesítésünkre.

 1. 12.  Jogviták

Jogvita esetére a felek a Heves Megyei Bíróság, Eger illetékességét fogadják el. Minden esetben a PTK hatályos rendelkezései a mérvadóak.

 

 A friss Adatvédelmi irányelvek-ben megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalainkon HTTP sütiket használunk a jobb működés érdekében.

Megértettem és elfogadom